fashion img
  • Tafsilot

Gavda korrektori (universal)

42000,00.uzs

Sotuv kodi:1950

Variant kodi:

ID:

Variant narxi:.uzs

Mavjudligi:

Razmer tanlang

Rangi

Gavda korrektori (universal) Qomat buzilishi va umurtqaning qiyshayishini bartaraf etish va profilaktikasi uchun mo'ljallangan. Turli kasalliklarni davolashda: jismoniy to'g'ri qomat ko'nikmasini hosil qilish va mustahkamlash uchun, umurtqa statik deformatsiyasining har xil turlarida: skoliotik kasallik va skoliotik qomat, kifoz va kifotik qomat, "dumaloq qomat", bukchayganlik, qanotsimon kurak.