fashion img
  • Tafsilot

Gavda korrektori

42000,00.uzs

Sotuv kodi:1914

Variant kodi:

ID:

Variant narxi:.uzs

Mavjudligi:

Razmer tanlang

Rangi

Gavda korrektori Qomat buzilishi va umurtqaning qiyshayishini bartaraf etish va profilaktikasi uchun mo’ljallangan. Turli kasalliklarni davolashda: jismoniy to’g’ri qomat ko’nikmasini hosil qilish va mustahkamlash uchun, umurtqa statik deformatsiyasining har xil turlari: skoliotik kasallik va skoliotik qomat, kifoz qomat, “dumaloq qomat”, bukchayganlik, qanotsimok kurak.